On-line školství jako cesta k větší svobodě

V tomto článku bych se chtěl věnovat tomu, proč si myslím, že uzákonění on-line výuky zvyšuje…

Státní vs. soukromé vlastnictví:

Esej snažící se z etického hlediska o vysvětlení rozdílů mezi státním a soukromým vlastnictvím, resp. důvodů…

Ne, nacismus vážně nalevo nepatří

Otázka peněz hraje v našich životech běžně zásadní roli. Pokud ale budeme mezi svobodu člověka a…

Svoboda jako omluva pro nadřazenost

Dlouhodobě je známo, že čeští Romové mají problém se sehnáním pronájmu. To se pojí v některých případech…

O negativních vlivech pornografie na lidskou společnost

Je opravdu pornografie tak neškodná, jak mnozí pánové tvrdí?

Nevylámat si zuby na plebejském koláči.

Jak moc je nutné připomínat slavný, byť překroucený (a možná nevyřčený?) výrok královny Marie Antoinetty, že…

Soukromí a svoboda projevu v kyberprostoru

Žijeme v době, ve které je stále těžší a těžší si udržet svoji porci soukromí, ba…

Krize není omluva pro utahování šroubů. Svoboda potřebuje dýchat.

Počátek „Krátkého 20. stolet턹 vystihuje série katastrof majících vliv na celou společnost a její vývoj. Vyjma…

V síti. Jsou tyto děti opravdu jenom oběťmi?

Na filmu V sítě a obecně na této problematice mi nesedí jedna věc. Proč se holky…

Predestinace: kalvinistický žvást, nebo skutečnost, které se nevyhneme?

Predestinace: někteří z vás se s tímto pojmem možná setkávají poprvé, jiní, zejména filosoficko-teologicky zaměření, ho…