Jak moc je sexuální zneužívání v církvi tabu?

V zimě jsem absolvovala seminář, který se věnoval sexuálnímu zneužívání. Do této doby jsem se s nikým, kdo…

Co je to pražská kavárna?

Tato definice pochází z knihy Očima mladého aktivisty, kapitola Pražská kavárna vrací úder: Pražská kavárna, nebo…

Továrna na smrt

Došli jsme ke kolapsu, ale ekonomika byla moc křehká, aby se zastavila. Vyhýbáme-li se morálním otázkám…

Pandemické priority

Povrchnost a ignorantství, provázející současné momenty koronavirové pandemie v Česku, lze přisoudit mnohému. Je to možná i…

Znásilňování v církvi: Tabu nebo tradice?

Za dobu, po kterou jsem na světě, jsem si myslel, že mám na svět názor, který…

Co jiného si přát než svobodu?

Každá krize odhaluje paradoxy, je namístě si jich všímat, pojmenovat je – a následně něco změnit.…

Prvotní hřích kulturního marxismu. Neexistuje

Místo prokapávání bohatství shora, od nemnohých k širokým masám, se leda tak dařilo a daří prosakovat konspiracím. Konspirace…

Veřejné není soukromé

Společnost je tak silná, jako je připravena na krize. To není slabost. Naopak slabinou ve vlastních…

Desatero – nejen morální minimum

Snad žádný “dokument“ v historii lidstva nezměnil svět k lepšímu tolik, jako desatero Božích přikázání. Západní…

Dobrý argument, ale platný ve všech případech

Dnes bych chtěl popsat jeden typ argumentace, která je ve své podstatě dobrá, ale selhává v…