Znásilňování v církvi: Tabu nebo tradice?

📅 31.01. 2021

Za dobu, po kterou jsem na světě, jsem si myslel, že mám na svět názor, který je veskrze pozitivní. Ovšem, jak člověk zraje, dostává se mu informací, které celý obraz světa mění. V současnosti, kdy řešíme jednu krizi za druhou, je obtížné si udržet pozitivní obraz světa, který obýváme.

Konstanta: násilí

Výše naznačuji krize, které náš svět zasahují… Proč tedy otevírám téma znásilňování dětí a mladistvých v církvi? Kromě celospolečenských událostí, které nás zasáhly na jaře loňského roku, se objevují další témata veskrze spojená jedinou konstantou: násilí. Nejčerstvější příběhy můžeme číst o násilí v pornoprůmyslu, např. ve společnosti Xvideos a její další společnosti Legal Porno. Pokud souhlasíme s územ společnosti, že násilí je třeba potírat, nesmíme zapomínat na jednotlivé kauzy, ale naopak si je připomínat.

A proto článek o znásilňování v církvi. Znásilňování v církvi bylo jednu dobu velké téma. Rozhovory se nesly celým spektrem bez ohledu na gender, věk (asi se shodneme, že batolata měla jiné věci na práci) nebo postavení. V té době jsme mohli sledovat reportáže, články, dokumenty, ať  už z církevního prostředí nebo mimo něj. Následně ale situace jaksi utichla. 

Co se tedy dělo dál? Popravdě dál se toho moc nedělo. V roce 2019 vznikl projekt: Pro čistou církev, jehož cílem je pomoci obětem církevních pracovníků, od které se distancovala Česká biskupská konference (dále jen ČBK). ČBK v roce 2019 schválila zřízení kontaktního místa pro oběti zneužívání, které bylo otevřeno 1.5. 2019.

Je to církví?

V rámci tématu znásilňování dětí v církvi nás může napadat mnoho otázek. Mě osobně napadla jedna, která mi přijde nejsilnější. Jak je to vůbec možné? V čem tkví, že se tento fenomén objevuje v církvích? Proto i název tohoto článku.

Je tedy odpovědí církevní tradice, která formuje člověka? Formuje ho snad do takové podoby, že je pak člověk schopen zneužívat děti a mladistvé? Dle Karkoškové pachatelem může být zjednodušeně kdokoliv. Výzkumy vyvrací zažité mýty o tom, jak by měl vypadat pachatel sexuálních deliktů na dětech a mladistvých. Naopak je spojuje jejich rozdílnost. Zároveň s tím jen u 50 % jedinců lze diagnostikovat sexuání deviaci. Dalším pojítkem dle autorky je jejich motiv. Nejedná se totiž o motiv sexuální, ale mocenský. Jestli se tedy jedná o mocenský motiv, zřejmě můžeme jednoduše potvrdit, že převaha pracovníka církve nad dítětem docházejícím do církevní instituce je velká. Stále ale stojíme na místě. Čím to tedy může být, že se tento fenomén v církvi objevuje?

Může to být snad tím, že duchovní mají potřebu potvrzovat svou moc, která se jim jinak nedostává? Popravdě mi tato teze nedává moc smysl. Myslím, že farář je osobou, která disponuje velkou mocí vůči svému sboru. Vždyť se jedná o jeho ústřední postavu.

Je to celibátem?

Napadá mne, stejně jako mnohé čtenáře, jestli zde není spojitost s celibátem. A zřejmě tuto myšlenku nemůžeme vyloučit. Vždyť dlouhá léta se potvrzovala Maslowovy teorie potřeb: když nejsem schopen saturovat své základní potřeby, dochází k deprivaci a nejsem schopen zajistit si ani řádově vyšší potřeby, tj. ani potřebu transcendence. Ovšem i když nevycházíme z výzkumů, které byly vytvořeny a svým způsobem vyvracely tuto absolutní tezi o nutnosti naplňování potřeb – můžeme vycházet z vlastního života nebo pozorování života jiných. My sami nebo mnozí z nás nemají naplněné všechny potřeby vycházející z této teorie a přitom subjektivně dokážeme hodnotit náš život jako naplněný.

Další aspekt, který by myšlenka příčiny v celibátu musela splňovat? Musel by se tento problém týkat pouze církví, kde je celibát zakotvený. Tuto tezi vyvrací například situace v Nizozemsku, kde se protestantské církve s tímto problémem také potýkají a přitom jejich faráři mají ženy i své vlastní děti, tedy sexuální akt není zakázán.

Problematika celibátu je myšlenkou zajímavou, ale nejedná se o samospásné řešení z výše uvedeného důvodu.

Moc či nemoc?

Pravděpodobně si teď říkáte, že se tento článek točí v kruhu a máte pravdu. Zároveň se zde můžeme chytnout jednoho stébla, které nám tento text poskytuje. Zmínili jsme, že se spíše než o motiv sexuální jedná o motiv mocenského charakteru. Jde tedy předcházet tomuto jevu, který by mohl vyplývat z pocitu moci nad dítětem či mladistvým?

Pokud bychom byli radikální, mohli bychom říci, že tento jev zmizí, když samotná církev zanikne. A měli bychom pravdu, faráři ani pracovníci církve by nemohli zneužívat, pokud by žádná církev nebyla a tedy by nebyli žádní faráři ani církevní pracovníci. Zároveň s touto radikální cestou si říkám, zda by přinesla více užitku, než škody, kterou by napáchala…

Tento článek si v úvodu předsevzal, že by chtěl hledat odpovědi na různé otázky. Dokázal to? Ne. Padlo zde mnoho otázek: Jak je to vůbec možné? V čem tkví, že se tento fenomén objevuje v církvích? Je tedy odpovědí církevní tradice, která formuje člověka? Formuje ho snad do takové podoby, že je pak schopen zneužívat děti a mladistvé? Může to být snad tím, že duchovní mají potřebu potvrzovat svou moc, která se jim jinak nedostává?

Již víme, že tento článek nedokáže odpovědět na tyto otázky. A proč? Sám za sebe se domnívám, že se jedná o tak komplexní téma, že jeden autor vedoucí úvahu nad tímto tématem se sotva přiblíží odpovědi.

ALE

Co tento článek dokázal? Snad znovu otevřel téma sexuálního zneužívání v církvi. Snad pomohl k nasazení brouka do hlavy s otázkou: Čím to je, že se tento fenomén v církvi děje? A snad také dokázal přiblížit problematiku sexuálního zneužívání lidem, kteří na toto téma zatím nenarazili.

Autor: Dominik Ertner
Korektura: Tereza Táborská


Dále přikládám odkazy na další zajímavé informace týkající se násilí:

 1. Sexuální zneužívání dětí (nejen v církvi) I – Kontraintuitivní reakce
 2. Sexuální zneužívání dětí (nejen v církvi) II – Co je sexuální zneužívání dětí? 
 3. Sexuální zneužívání dětí (nejen v církvi) III – Faktory ovlivňující dopad traumatu 1
 4. Sexuální zneužívání dětí (nejen v církvi) IV – Faktory ovlivňující dopad traumatu 2
 5. Proč jsme to nenahlásili – Projekt organizace proFem

Zdroje:

 1. ČTK. Katolická církev zřídí kontaktní místo pro zneužívané mladistvé [online]. 19.3. 2019 [cit. 2021-01-31]. URL: https://www.lidovky.cz/domov/katolicka-cirkev-zridi-kontaktni-misto-pro-zneuzivane-mladistve.A190319_224234_ln_domov_krku
 2. KARKOŠOVÁ, Slávka. Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami. Veľký Šariš – Kanaš: ASCEND, 2016. ISBN 978-80-971470-2-0.
 3. NOVÁK, Pavel. V Nizozemsku se prokázala sexuální zneužití dětí protestantskými knězi [online]. 1. 10. 2011 [cit. 2021-01-31]. URL: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/v-nizozemsku-se-prokazala-sexualni-zneuziti-deti-protestantskymi-knezi_201110010400_mvydrova 
 4. RENATA, Kalenská. Věděl jsem, že i když řeknu ne, stejně se neubráním. Kněz mě zneužíval a pak jsem se mu z toho musel zpovídat [online]. 24.3. 2019 [cit. 2021-01-31]. URL: https://denikn.cz/95824/vedel-jsem-ze-i-kdyz-reknu-ne-stejne-se-neubranim-knez-me-zneuzival-a-pak-jsem-se-mu-z-toho-musel-zpovidat/ 
 5. Svědectví oběti: Bral jsem to jako své vlastní selhání. Sexuální zneužívání bylo v církvi tabu [rozhovor]. Seznam Zprávy. 20.9.2018 10:50. 26:08 minut. [cit. 2021-01-31]. URL: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/svedectvi-obeti-bral-jsem-to-jako-sve-vlastni-selhani-sexualni-zneuzivani-bylo-v-cirkvi-tabu-56150
 6. Tylko nie mów nikomu [film]. Režie Tomasz Sekielski. Polsko, 2019. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BrUvQ3W3nV4
 7. V síti [film]. Režie Vít Klusák. Česko, 2020. URL: https://vsitifilm.cz/
Obrazový materiál:
 1. Obr.: Vytvořeno autorem.
 2. Obr: Šablona. Canva. URL: www.canva.com 
 3. Obr: Maslowowa pyramida potřeb. Wikiwand. URL: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Fcs%2FPot%2525C5%252599eba&psig=AOvVaw1biJpYHrwcfxaWS_jX_Bxc&ust=1612191680603000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjJo5m4xu4CFQAAAAAdAAAAABAJ
📅 31.01. 2021

Jeden komentář na “Znásilňování v církvi: Tabu nebo tradice?

 1. Nejdůležitější informace chybí na začátku: Je v církvích míra sexuálního obtěžování jiná než ve většinové společnosti (které je církev sociolologickou podmnožinou)? Protože jen pokud je tomu tak, má význam uvažovat o důvodech tohoto rozdílu. Další analýzy, včetně “kongeniálních” úvah o tom, že “tento jev zmizí, když samotná církev zanikne” (která je na úrovni uvažování typu “není člověk, není problém”) by měly přijít až pak.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.