On-line školství jako cesta k větší svobodě

📅 06.09. 2020

V tomto článku bych se chtěl věnovat tomu, proč si myslím, že uzákonění on-line výuky zvyšuje svobodu dětí ve školním vzdělávacím systému.

Nejprve bych se chtěl dostat k nevýhodám uzákonění on-line výuky

Domácí úkoly a svoboda školáků mimo školu

V současné době škola nesmí známkovat domácí úkoly a škola nesmí organizovat život školáků mimo školu. Bohužel pokud se přijme zákon, že škola může hodnotit práci žáků i mimo školu, tak to bude znamenat, že škola bude moci organizovat dětem život i mimo školu, což je jasnou nevýhodou této změny.

Vývoj by mohl přát soukromým školám

V případě uzákonění on-line výuky a zkoušení, by mohlo dojít k zefektivnění soukromých škol. Soukromá střední škola by tak mohla přijmout víc žáků než na které má kapacity a výrazně tím tak snížit náklady (a tím i školné).

Dokonce by to do budoucna mohlo znamenat, že by existovaly pouze virtuální střední školy, což by bylo naprosto super třeba pro lidi, kteří nemají rádi velký kolektiv.

Toto distanční školství by naučilo školáky si organizovat čas po svém, nebyli by nuceni brzo vstávat, nebyli by nuceni chodit do velkých kolektivů. Ubylo by šikany na školách.

Suma sumárum

V současné době by klasifikace mimo školu byla spíše na škodu. Nicméně pokud budeme optimističtí, tak to rozvazuje ruce soukromým subjektům, které by mohly pak efektivněji žáky vzdělávat on-line (jako to nyní dělají už některé soukromé vysoké školy).

On-line výuka klade větší důraz na technologie. Do budoucna by to mohlo znamenat větší toleranci mobilních telefonů při výuce a ne brát technologie jako ultimátní zlo.

On-line výuka také nesvazuje žáky tím, aby dávali pozor když nechtějí. Můžou si dělat co chtějí a nemusí znuděně ležet na lavici, nebo si povídat se sousedem a tím vyrušovat ostatní.

Mně osobně by taková výuka dala o dost více než chození do klasické školy, nemuset řešit kdo se přezouvá, kdo vyrušuje, kdo ukradl Janičce sukni, kdo plivl učitelce na židli….

Výuku na dálku by určitě zvládly i 6leté děti (s tabletem umí fakt dobře), kterým by se škola nemusela až tolik zhnusit.

Takové školství by bylo méně autoritativní, více svobodné, požadovalo by více odpovědnosti. Nebylo by zcela svobodné, jak bych si přál, ale byl by to krok směrem k lepšímu.

📅 06.09. 2020

Anarchokapitalista, marketér a zakladatel Žumpalistů!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.