O negativních vlivech pornografie na lidskou společnost

📅 14.09. 2020

O historii vyobrazování nahoty

Zobrazování nahoty je staré jako civilizace sama. Není asi překvapující, že homo sapiens – živočich potřebující samce a samičku k stvoření potomka, má často na mysli opačné pohlaví nebo vše, co s ním může dělat. Jedny z prvních nalezených uměleckých předmětů, které neměly žádný praktický význam, byly figurky nahých žen s ne zrovna apelem na zachycení běžné reality [1]. 

Po celou historii, i za dob velmi sexuálně represivních kultur jako křesťanství a islám, vznikaly mnohá díla zachycující nahé osoby, vzácněji i sex [2]. (samozřejmě v zanedbatelném poměru vůči všem ostatním dílům, když to porovnáme s dneškem, viz níže)

Důležité je ale oddělit umělecký (nebo parodující) záměr a pornografický záměr. Ve většině případů z dob minulých se jednalo o umělecký záměr, kdy např. při zrození Venuše [3] asi nedává smysl, aby se zrodila i s oblečením, když je bohyně plodnosti, lásky a sexuální touhy [4], ale myslím, že se shodneme, že mnohé obrazy a sošky nevznikly na námět múzy, ale necudné myšlenky umělce. Nahota je centrální námět a nemá žádné vyšší opodstatnění. 

Novoty v oblasti pornografické a její vzrůst

Co ale odlišuje takovýto druh obrazu od pornografie zaznamenané na kameru/fotoaparát? Bez pochyby je to náročnost vytvoření díla. Na generickém druhu obrazu ‘nahá žena + nějaké pozadí’ musel malíř pracovat týdny a tudíž sehnat takový obraz bylo obtížné relativně k moderní pornografii. Též pro dítě bylo sehnat jakékoli sexualizované dílo nemožné, ba se nad ním ukájet v soukromí. 

Oproti tomu pornografie postmoderní doby lze být viděna za pár sekund každým s internetovým připojením. Stala se bezpochyby součástí digitálního obsahu. 12 % webových stránek souvisí s pornem, 25 % všech vyhledávání na internetu souvisí s pornografií, na 34 % uživatelů internetu “vyskočilo” bez jejich úmyslu něco pornografického [5].

Vezměme v potaz jak se internet vyvinul od roku 2011, kdy byly tyto výsledky zveřejněny. VR pornografie začíná mít svůj trh. Internetová rychlost se rapidně zvýšila [6] a ve vyspělých zemích více než 8 z 10 lidí aktivně používá internet [7]. Internet mimo Čínu a podobné autoritářské státy není nijak kontrolován a regulován, tudíž limit 18ti let k sledování pornografie je spíše vábidlo pro náctileté.

Reálně 93 % mužů viděla porno před osmnáctým rokem, podobně 62 % žen [8 ; rok 2008 btw]. Ve Švédsku vidělo pornografii 96 % 16ti-letých chlapců [11; 2014]. Průměrný věk a medián prvního vystavení pornografii je +-14 let [8][9][10].

Konzumace pornografie ve společnosti

Jak je ale pornografie sledována po počítačové revoluci? Je aktivní sledování problém malé menšiny mužského pohlaví či je naprosto běžné pokušení uživatele internetu?

Mezi studenty ve Švédsku nikdy nesledovalo pornografii 2 % mužů a 28 % žen [15; 2005]. 21,4 % polských studentů tvrdí, že nikdy pornografii nevidělo, 24 % studentů sleduje pornografii méně než 1x za měsíc, 8,4 % sleduje nekřesťanská videa denně. Rozdíly mezi muži a ženami jsou téměř neexistující [9; 2019; 18-26 let]. V USA i jinde žádná studie takto speciální genderovou vyváženost nenalezla, denní sledování pornografie za účelem masturbace bylo znakem jen 0,7 % žen [12; 2019; 18-29 let]. Jiné studie tvrdí, že porno sledovalo denně a více 3/10 mužů a 3 % žen  [13; 2014; 18-30 let] nebo 12 % (obě pohlaví) [14; 2016; 18-24 let]. 

Co víme je, že procento provozující tuto činnost je dost velké, aby se nemohlo smést ze stolu jako marginální problém.

~1 z 10 uživatelů internetu přiznává závislost a většina je mužského pohlaví [9][13][16; v této studii nebyly subjekty tázány, zda jsou závislí, ale byly kategorizování do “compulsive profile” na základě nahlášeného času, který tráví na cyberpornografii, tudíž zde je méně subjektivity].

Jaké osoby jsou více náchylné ke sledování pornografie mimo faktor pohlaví? Korelace neuroticismu a problematickým užíváním pornografie je 0,23 (p < 0,001). Lidé závislí na internetu jsou často závislí i na pornografii, vztah je 0,32 (p < 0,001) [17].

Chtíč a závislost

Ale dá se přirovnat pornografie k cigaretám, kokainu či alkoholu? Bezpochyby je nelze porovnávat z hlediska vedlejších účinků (moc případů, kdy někdo někoho zabil kvůli pornografii, zrovna není), ale rozdíl je v dostupnosti. I když lze získat drogy v dnešní době až moc rychle, tak stále vám je nikdo nedá gratis. Udržovat si závislost na alkoholu mnohé odradí, když si představí účet v hospodě za rok. Mnohé drogy vás i viditelně změní, když dosáhnete závislosti – vypadáte jako stereotypní konzument.

Problém všech závislostí, nezávisle na čem, je stejný princip. Člověk nalezne věc, co mu oproti normálnímu stavu velmi dráždí receptory dopaminu, zvykne si na danou hladinu a když se dostane do delšího před-závislostního stavu, bude se cítit nenaplněně a ihned se mu vybaví jeho rychlý způsob k dosažení jeho žádoucího šťastného stavu. 

Pro normálního člověka je běžné dostávat pocit uspokojení po dobře udělané práci, trávením času se správnými lidmi či jakémkoli subjektivním úspěchu. Když člověk dostává dopamin a další hormony jiným způsobem, který nevyžaduje žádnou námahu, logicky si osoba navykne na pohodlný způsob žití, který se začne točit hlavně okolo rychlého stimulantu dobrého pocitu. I když člověk objektivně degeneruje v očích cizích, sám si často neuvědomí kam míří, dokud to již nebude nezpochybnitelné. Ale v té chvíli je problém dostat se do stavu před závislostí, jelikož člověk prostě nechce zažít propad ve svém štěstí na nutnou dobu.

Pravda je, že závislost na pornografii není zapsána do odborného seznamu závislostí. Zatím spadá pod sexuálně kompulzivní chování. Je předmětem debaty ve vědeckých kruzích zda považovat problematické sledování pornografie jako samostatnou závislost. Problém je i jak definovat, kdy se konzumace stane problematická [9][18]. 

Reakce těla na omezení pornografie

Již zmiňovaná studie [9] popisuje efekty, které subjekty zažili, když se snažili pornografii omezit. 40,1 % z nich se pokoušelo časté sledování omezit, pravděpodobně v takové míře a síle kvůli náboženskému vlivu, který pornografii zavrhuje [19], tudíž si někteří mohli popsané vedlejší účinky částečně “vytvořit” sami špatným pocitem, že jsou proti sociálním konvencím a Bohu, ale zároveň stigma nemůže vysvětlit výpovědi, že velmi viditelně ovlivnilo jejich stav a mnozí mladí Poláci nejsou ani aktivními věřícími oproti starší generaci [20][21]. 

Bezpochyby zde jsou symptomy závislosti, když je “droga” odepřena. Mnohým se nepovede sledování pornografie dlouhodobě omezit. Otázka ale je kolik těchto vedlejších příznaků se dá vinit na závislost na masturbaci a opačně. Jaké ale vlivy má sledování pornografie, které nijak nesouvisí s masturbací?

Závislost, její projevy a následky

>Sexuální problémy

Problémy jako sexuální nespokojenost a nadměrný sexuální chtíč byly vypozorovány u problematických sledovatelů pornografie [16][22]. Není zde přímý vztah sexuální dysfunkce a sledování pornografie [16][22][23][24]. Vyhýbání sexu s partnerem a dávání přednosti internetovým videím mělo vztah s sexuální dysfunkcí [25]. Věda je spíše nakloněna teorii, že pornografie nezpůsobuje poruchy erekce, ale spíš sám člověk ztratí vzrušení z normálním sexu s reálnou osobou, když zde je lepší, virtuální [26][27][28][29][30].  

>Deviace a její normalizace 

Dolf Zillmann v 80. letech provedl experimentální studii s zájmem zjistit, zda časté vystavení pornografii způsobí větší toleranci netypické sexuality. Jeho hypotéza se potvrdila, i když u ženských subjektů nebyla tendence zrovna velká, což je pravděpodobně způsobeno tím, že muži více reagují na vizuální stimulus než ženy [31]. 

Ti, kteří byli vystavení pornografii ve velkém, ~ dvakrát častěji sáhli po nahrávkách sadomasochismu, zoofilie či orgiích [32][33].
Subjekty nevystaveni pornografii brali dostupnost filmů pro dospělé nezletilým jako 2,3x větší problém než skupina vystavena velkému množství.

Studie Polských studentů podobné potvrzuje. 46 % sledujících (30,3 % ze všech subjektů) si našlo nějaký nový žánr, který sledují, jelikož “vanilla” už nestačila [9].

Protože pornografie je více oblíbená mezi muži než ženami, nemůžeme se divit, že na internetových seznamkách se ženy setkávají s podivnými návrhy na nezávazný sex, za který jsou schopni jedinci i zaplatit v tisícových částkách. Konzumace pornografie tedy dělá lidi méně i kompatibilní, když rozšiřuje různorodé fetiše.

Využívání pornografie má vůbec korelaci 0,24 (p < 0,01) k online sexuálnímu harašení neznámé osoby [34].

I když normalizace abnormální sexuality jako sex se zvířaty zní jako logický důsledek pornografie, chtělo by to více studií na toto téma.

>Jsou sociální normy oslabeny konzumací pornografie?

Studie 190 pornografických filmů z mainstreamových porno stránek ukázala, že v 25,3 % je téma podvádění partnera, ve většině případů šlo o podvádějící ženu [35].

Nepřekvapivě větší konzumace pornografie pomohla normalizovat nevěru a promiskuitu (ženskou dvojnásobně). Subjekty viděly manželství a plození dětí jako méně důležité [32][36].

Vliv na liberální nálady ve společnosti nelze zavrhnout.

>Je znásilnění trivializováno?

Zillmannova studie ukázala, že subjekty mužského pohlaví vystaveni velké dávce pornografie doporučili tresty za znásilnění dlouhé 50 měsíců. Muži nevystaveni pornografii 95. U žen byl výsledek podobný, ty vystavené vysokým dávkám, chtěli trest dlouhý 77 měsíců, ty nesledující pornografii 144 měsíců [33].

Jiné studie nenašly žádnou korelaci s pornografií a názory vůči znásilnění ani feminismu [37]. Problém této studie může být špatné měření míry konzumace pornografie, která nebyla založena na času stráveném nad touto činností.

Obě jsou ale data z 80. let a za tu dobu se mnoho změnilo.

Někteří [38][39] tvrdí, že pornografie čísla znásilnění snížila, ale hypotéza lze být vysvětlena např. zefektivněním policie kvůli technologickému a byrokratického pokroku, jelikož naprostá většina zločinů se snížila za poslední půl století. V kolébce pornografie, USA [40], ale mělo znásilnění menší opad narozdíl od vražd či loupeží [41]. 

Opravdu zde není důkaz, že by sexuální predátoři byli následek konzumace více pornografie. Více pravděpodobná hypotéza je, že násilníci sledují více násilnou pornografii, jelikož jsou již ze své přirozenosti násilní. Možná zde je tedy větší pochopení pro tuto skupinu lidí, ale rozhodně se tato skupina nerozšiřuje. 

Rané vystavení pornografii maximalizuje nežádoucí efekty? 

Problematické vypadá hlavně vystavení pornografii v nízkém věku. Muži, kteří byli vystaveni pornografii před dvanáctým rokem, tvrdí 7,25x častěji, že jsou na pornografii závislí než ti, co ji poprvé viděli po 16. roce, u žen 4,23x. Ti s nejranějším vystavením též říkají, že zanedbávají své povinnosti kvůli pornografii 3,82x (M) a 3,07x (Ž) častěji než ti s nejpozdějším vystavením. Jiné možné znaky závislosti jako nutnost mít více sexuálního stimulu, zanedbávání základních potřeb či snížení kvality vztahu s partnerem jsou též následkem [9].

I přestože nemůžeme zrovna stoprocentně oddělit efekt delšího sledování pornografie od efektu brzkého začátku sledování v životě, je velmi pravděpodobné, že např. každý rok aktivního sledování pornografie před osmnáctinami má podobně “degenerativní vliv” jako tři roky konzumace po třicítce. 

Je známý fakt, že vyobrazení sexu v médiích, nikoli jen pornografii, pomáhá normalizovat volný přístup k sexualitě, což má u mladých mnohé negativní důsledky jako velmi brzký věk prvního sexu, nezávazný sex, žádná ochrana = je oslabena myšlenka, že sexuální činnost může mít následky [42]. Není zrovna překvapivé, že pravice/konzervativci je více odmítavá pornografii [43].

Dodatek: Jsou na tom nábožní lidé lépe?

Studie z roku 2010 na 192 mužích z Univerzity Brighama Younga, což je univerzita soukromě vlastněná mormonskou církví, zjistila, že i když všechny subjekty si mysleli, že konzumace pornografie je špatná, 45 % zúčastněných ji za poslední rok sledovalo. Když se ale podíváme na sledování pornografie více než 1x za měsíc, tak jsme na jen na necelých 8 %. Pokud se podíváme na ty s jasným rizikem závislosti (sled. denně), tak je to necelých 4 %, což je v případě této studie 7 mužů ze 192. Korelace mezi aktivním praktikováním náboženství a konzumací pornografie je statisticky signifikantní (p < 0,001) -0,39. Nábožnost v rodině koreluje (též statisticky signifikantně) -0,25 [44]. Jiná studie potvrdila podobný výsledek, korelaci -0,204 (p < 0,01) častosti sledování pornografie a nábožností [45], nenábožní lidé sledovali pornografii o 36 minut týdně (to je o 37 % více) déle než jejich nábožní protějšek [46].

Denormalizace sníží patologické sledování, i když efekt není zrovna silný, výsledky z náboženských komunit tomu naznačují. Závislost má mnohé genetické vlivy, ty společně jsou největší faktor pro závislost [46][47][48], prostředí má spíše mnoho malých. Ale není to jen denormalizace samotné pornografie, ale rozdílný pohled na svět oproti ateistům, kteří nejsou učeni sebezapření a rigidní morálce v takové míře.

Kdy dávka se stává jedem

 Není žádný důkaz, že by občasné “rekreační” sledování pornografie kazilo člověka. (To se dá o vodce říci taky.)

Problém, ale je “slippery slope”. Člověk bude mít neúspěšné období a z 4x za měsíc se stane 16x za měsíc. Nelze zrovna přednést argument pro naprostý zákaz pornografie, ale plná normalizace pornografie společností by byla katastrofa.

Nelze určit zrovna objektivně správnou míru užívaní pornografie, ale pokud máte nutkání hledat stránky “pro dospělé“ po třídenní abstinenci a pocit, že vám něco chybí, tak jste bezpochyby závislí. 

Můj názor a závěr je, že bych se vyvaroval provozování této činnosti více než 1x týdně, pokud nechcete zažít možné negativní efekty popsaných výše. 

(autor není psycholog ani sociolog, ale student student počítačových systémů)

📅 14.09. 2020

Jeden komentář na “O negativních vlivech pornografie na lidskou společnost

  1. Myslím, že vás vývod je správný, vycházejíc z vlastní zkusenosti. Článek se mi líbí, oceňuji jeho vedeckost a to že tento obor nestudujete.
    Tomáš 63 let

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.