Kolik i Tebe stojí Evropská unie

📅 13.09. 2020

Hlavními příjmy Evropské Unie jsou členské poplatky a clo. Odvody do EU se rok od roku zvyšují. Nicméně ukažme si to, kolik každého z nás stála EU v roce 2017.

Na členských poplatcích bylo odvedeno celkem 42,4 mld.
Na clu díky členství ČR v EU získala EU 8,7 mld.

Co představují tyto peníze?

První položka ukazuje, kolik peněz bychom mohli mít dohromady my všichni v kapsách. Jde o peníze, o které byli občané oloupeni prostřednictvím daní.

Druhá položka ukazuje, o kolik se za rok 2017 agregovaně zdražily výrobky, které k nám proudily ze zahraničí. Prostě o kolik se zdraží dovoz. EU tyhle peníze získá, ale zaplatíme to my, občané ČR ve formě vyšších cen.

Co to pro mě vlastně znamená?

Mediánová mzda je 26 843 a zaměstnanců je 3 933 500.
Průměrná mzda byla 29 335.  (Tzn, mediánová mzda je cca na 90 % mzdy průměrné).

Plus je ještě několik podnikatelů. Cca 2 000 000, nicméně mohou se překrývat se zaměstnanci.

Počítejme tedy 6mil vydělávajících si lidí.

42,4 + 8,7 mld = 53,1 mld Kč
Na každého ekonomicky aktivního člověka pak vychází, že průměrně každý ekonomicky aktivní člověk zaplatí za členství v EU 8 850 Kč. Člověk, pobírající mediánovou mzdu, zaplatí každoročně EU 7 965 Kč.

EU nám za to něco dává

Jistě, oblíbený argument. Ovšem, co  znamená to „nám“. Dala vám EU nějaké peníze zpátky? Opravdu dotace Agrofertu, rozhledny v údolí a pár opravených školek nám stojí za to, aby každý člověk dával téměř 9 000 Kč ročně?

Však každý z nás by určitě lépe investoval svých  9 000 Kč než nikým nevolený úředník.

Je to vše?

Bohužel není. Evroské regulace nás stojí mnohem víc. Stojí přibližně 4 % HDP.  Jelikož tuto ztrátu nelze dobře přepočítat na jednoho občana (protože se každého dotýká regulace nějak jinak – stejně tak nelze přepočítat na každého občana to, co EU ČR dává).

Více informací o těchto nepřímých nákladech zjistíte v článku Dominika Hrubého.

📅 13.09. 2020

Anarchokapitalista, marketér a zakladatel Žumpalistů!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.