Vzniká nová politická strana Liberální aliance nezávislých občanů

📅 05.02. 2022

Zakládáme novou politickou stranu, která se nazývá Liberální aliance nezávislých občanů. Jako každá nová politická strana potřebujeme 1000 podpisů pod peticí, aby strana oficiálně vznikla. Pokud byste nám chtěli pomoci se sběrem podpisů, napište na e-mailovou adresu simon.hlinovsky@gmail.com a domluvíme se.

Chceme žít v České republice a společně ji měnit k lepšímu. V politice je mnoho darebáků, ale my to chceme změnit. Chceme vytvořit ráj na zemi, kde všichni budou žít šťastně. Aby nikdo neměl pocit, že na něj politici kašlou. Aby nikdo nebyl diskriminován, aby nikdo nebyl v životě ztracen. Chceme ve všech regionech vytvářet podmínky pro důstojný život. Chceme, aby naše vlast prosperovala a vzkvétala. Žijeme v krásné vlasti, o kterou se chceme společně starat, a proto je pro nás důležitá i ochrana životního prostředí.

Nechceme lidi okrádat, naopak chceme spravedlivější daně.

Chceme optimalizovat daňový systém, aby měli lidé větší chuť do práce. Firmám snížíme sociální a zdravotní odvody, a naopak zvýšíme slevy z daní, aby měli lidé s nízkými a středními příjmy více peněz.

Firmy, které účelově sídlí v daňových rájích nebo mají skrytého majitele, nebudou mít nárok na veřejné zakázky ani dotace. Budeme lépe hlídat daňové úniky, zatočíme s podvodníky a darebáky, a tím zvýšíme výběr daní o 20 %. Chceme zjednodušit administrativu živnostníkům a podnikatelům. Chceme pro ně zavést jednotné inkasní místo, zmenšit byrokracii a využívat internet, aby ubylo papírování.

Chceme otevřeně zveřejňovat státní rozpočet, aby byl přehledný pro každého.

Umožníme, aby lidé mohli poslat tři procenta z daní na veřejně prospěšné projekty podle svého uvážení.

Chceme podporovat firmy ve vytváření zkrácených pracovních úvazků a sdílených pracovních míst, aby se tak zlepšily možnosti pro rodiče dětí i pro handicapované spoluobčany. Podpoříme i prodloužení otevírací doby mateřských škol, aby i pracující rodiče stihli vyzvedávat děti. A samozřejmě podpoříme zvyšování kapacity školek, dětských skupin i základních škol, aby se nestalo, že někdo nesežene místo v místě bydliště.

Umožníme rychlejší oddlužení, insolvenci zkrátíme na tři roky, a zrušíme exekuce zahájené do roku 2016. Zrušíme také exekuce uvalené na děti. Jeden dlužník musí mít jen jednoho exekutora. Budeme bojovat proti exekutorské mafii.Nechceme, aby na úkor slušných lidí vydělávali lichváři, exekutoři a obchodníci s chudobou.

Chceme bojovat proti zneužívání sociálních dávek, ale naopak zjednodušit byrokracii při žádostech o příspěvek na bydlení a dávky v hmotné nouzi, aby lidé v tísni mohli čerpat dávky rychleji, ale aby zároveň měli motivaci k hledání nové práce.

Chceme, aby stát finančně pomáhal matkám, kterým otcové neplatí alimenty, a aby následně vymáhal peníze od neplatičů.

Zajistíme, aby pro všechny bylo dostupné bydlení, proto mimo jiné budeme podporovat vznik obecních nájemních bytů a zlepšíme dostupnost hypoték.

Chceme, aby senioři mohli žít co nejdéle doma, a pokud potřebují pečovatelskou službu, aby měli možnost dostupného bydlení v domově pro seniory.

Chceme daňově zvýhodnit občany, kteří se ve volném čase věnují prospěšným činnostem.

Chceme podporovat místní kulturní i sportovní organizace, aby peníze šly tam, kam mají, a ne do kapes nenasytných bafuňářů.

Podpoříme místní zemědělce se skutečným vztahem ke krajině raději než Agrofert a podobné velké koncerny. Zabráníme plundrování našeho životního prostředí.

Chceme se odpovědně starat o naše přírodní zdroje.Je pro nás důležité snižovat emise toxických látek v chemičkách i v elektrárnách.

Nechceme se bránit pokroku, pokud to pomůže životnímu prostředí. Proto chceme co nejvíce využívat obnovitelné zdroje energie.

Uhlí poškozuje světové podnebí, proto zastavíme jeho těžbu a co nejdříve ukončíme provoz tepelných elektráren. Naopak chceme zachovat provoz českých jaderných elektráren, abychom zajistili energetickou soběstačnost České republiky.Budeme motivovat občany k ekologičtějšímu vytápění, ale rozhodně na to občané nesmí doplácet.

Chceme zlepšit dopravní infrastrukturu. Podpoříme rozvoj železniční dopravy včetně vysokorychlostních tratí. Budeme také motivovat občany k tomu, aby více využívali veřejnou hromadnou dopravu.Zajistíme, aby kvalitní zdravotní péče byla dobře dostupná všem bez rozdílu.

Zajistíme, aby lidé neměli problém sehnat zubaře, aby se na operace nečekalo celé roky, aby lidé neměli problém dostat se na pohotovost, a aby byla pohotovostní lékárna v každém okrese.

Musíme se dobře starat o slabší a znevýhodněné spoluobčany včetně lidí s autismem, a zacházet s nimi důstojně.Je důležité, aby se k sobě lidé chovali slušně a s respektem k odlišnostem, i když se nás politici snaží rozdělovat a vyvolávat nenávist.

Je pro nás důležité, že jsme součástí Evropské unie a NATO, protože jedině společně s dalšími evropskými národy můžeme čelit krizím, ať už jde o terorismus, organizovaný zločin nebo migraci. V Evropě musíme spolupracovat, ale přitom hájit zájmy českých občanů.

Chceme zbavit zdravotní pojišťovny politických trafikantů a lobbistů, kterým jde jen o koryta.Zajistíme, aby v každém okrese byla pohotovostní lékárna.

Důležitá je pro nás prevence nemocí, a například chceme lidem zjednodušit možnost testování na HIV a jiné pohlavně přenosné nemoci, aby se zamezilo jejich šíření a aby se nemocní mohli včas léčit, žít v pohodě a zbytečně neumírat. Důležité je také posílit osvětu a zvýšit informovanost.

Škola má mládež připravit na život, ne o život. Proto budeme klást důraz na to, aby se děti ve škole dozvěděly, jak řešit různé životní situace, jak funguje stát, k jakým volbám kdy chodíme a proč, aby se pak lidé nedivili, proč jsou senátní volby jen někde a v jiném obvodu budou až za dva roky. Chceme také posílit výuku moderních dějin.

Samozřejmě je také potřeba věnovat už na základních školách zvýšenou pozornost výuce první pomoci a připravenosti na katastrofy.

Musíme včas řešit, jak zajistit lidem důstojné důchody. Proto budeme motivovat lidi k tomu, aby si na důchod spořili. A narovnáme nespravedlivý výpočet důchodů pro rodiče, kteří se starali o děti a odváděli důležitou práci v domácnosti.

Národní bezpečnost je důležitá. Proto zlepšíme financování armády.

Budeme se tvrdě bránit proti kybernetickým hrozbám.

K dobrým českým tradicím patří ohleduplnost, svoboda, demokracie a lidskost. Proto chceme pomáhat lidem ohroženým válkami ve světě, ale jen v takové míře, abychom to zvládli. Nebráníme se cizincům, ale pokud budou imigranti porušovat zákony, musí pryč.

My Češi nemůžeme sami vyřešit všechny problémy ve světě, ale rozhodně nechceme podporovat světové diktátory a masové vrahy. Vadí nám porušování lidských práv všude ve světě a nebojíme se to říkat nahlas. Není nám to jedno.Stát se musí efektivně připravit na všechny krize, které mohou v budoucnu přijít.

Postaráme se o to, aby ani policisté a hasiči nebyli finančně podhodnoceni, a aby měli kvalitní a moderní výbavu.

Chceme, aby byl ve vládě skutečný ministr spravedlnosti, ne ministr nespravedlnosti.

Zákony musí platit pro všechny bez ohledu na majetek, náboženské vyznání nebo sexuální orientaci.Chceme chránit všechny, kdo upozorní na korupci a bojí se odvety.

Chceme, aby se na spravedlnost nečekalo roky. Proto chceme zvýšit počet soudců a efektivně rozdělit práci tak, aby soudcům ubyla byrokracie.

Zrušíme staré právní normy, které jsou již zbytečné, a zvýšíme tak přehlednost práva.

📅 05.02. 2022

Si

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.