Protestovalo se proti ruské invazi na Ukrajinu i proti olympiádě v Číně

📅 05.02. 2022

Skupina Kaputin ve spolupráci s Pulse of Europe uspořádala ve čtvrtek 27. ledna před německou ambasádou v Praze protest proti laxnímu přístupu Německa k možné ruské invazi na Ukrajinu. Válka na východě Ukrajiny přitom trvá už 8 let. Rusko anektovalo Krym a na Donbase byly jednostranně vyhlášeny dvě separatistické republiky za aktivní podpory ruských vojáků. Přečtěte si prohlášení, které skupina vydala:

Dne 27. 1. 2022 v 15 hodin uskuteční skupina Kaputin a Pulse of Europe před německou ambasádou v Praze protest (formou politické performance) proti postoji Německa k Rusku. Vyjádříme svůj nesouhlas s plynovodem Nord Stream 2 a s chováním Německa, které komplikuje spojencům dodávky zbraní ohrožené Ukrajině a jinak podlézá Kremlu a ruské agresivní politice vůči Ukrajině, Evropě i světu.Považujeme Německo za přátelskou spojeneckou zemi, která nám je v mnohém vzorem a dobrým nejen obchodním partnerem, a oceňujeme německou podporu integraci Evropy. O to více jsme však znechuceni postojem Německa k současné největší politické vojenské hrozbě Evropě – k Rusku.Spolupráce Německa s Ruskem na projektech, jako je Nord Stream 2, odmítnutí dodávek zbraní ohrožené Ukrajině (která je pod ruským vojenským útokem a částečnou okupací již 8 let), stejně tak jako komplikace těchto dodávek svým spojencům je nemorální, sobecká a antievropská.

Německo se pokrytecky vymlouvá na svou historii. Přitom je jedním z největších vývozců zbraní na světě, jen je odmítá vyvážet tam, kde se to nelíbí Rusku. Jak chce Německo přispět ke sjednocení Evropy, když dává přednost sobeckému projektu Nord Strem 2 před evropskou bezpečností?

Podporuje Německo skutečně demokracii a mír, když svým chováním povzbuzuje nedemokratické Rusko k další agresi a válce?

Vyzýváme Německo, aby dokázalo, že své úsilí o mír, demokracii a společnou Evropu myslí vážně, a definitivně ukončilo ostudný projekt Nord Stream 2, přestalo komplikovat svým spojencům pomoc Ukrajině a naopak samo Ukrajině pomohlo dodávkami zbraní. Umožnit Rusku beztrestnou agresi na Ukrajině povede jen k dalším válkám a beztrestným agresím Ruska vůči zbytku Evropy.

English: On 27 January 2022 at 3 pm, Kaputin and Pulse of Europe will hold a political performance art protest against Germany’s position on Russia. It will be in front of the German Embassy in Prague.We will express our disagreement with the Nord stream 2 pipeline and also with Germany’s behaviour, which complicates allies’ attempts to supply arms to a threatened Ukraine and otherwise panders to the Kremlin and Russia’s aggressive policies towards Ukraine, Europe and the world.We consider Germany to be a friendly, allied country that is a good role model and partner, and not just in trade, and we appreciate Germany’s support for European integration. However, this makes us all the more dismayed by Germany’s attitude towards the greatest political and military threat Europe is currently facing – Russia.

Germany’s cooperation with Russia on projects such as Nord Stream 2, its refusal to supply arms to a bullied Ukraine (which, by the way, has already been under military attack from Russia and under its partial occupation for over eight years now) and the complications it makes for its allies when trying to supply arms is immoral, selfish and anti-European.Germany is hypocritically using the excuse of its history. Yet it is one of the world’s biggest arms exporters, it simply refuses to export them to where Russia doesn’t like it. How can Germany try to contribute to the unification of Europe if it prefers the selfish Nord Stream 2 project to European security?Can Germany really promote democracy and peace whilst its behaviour encourages undemocratic Russia to further aggression and war?We call on Germany to prove that it is serious about its efforts for peace, democracy and a common Europe and to put a definitive end to the dishonourable Nord Stream 2 project, to stop hindering its allies from helping Ukraine and, in contrast, to actually help Ukraine with arms supplies. Allowing Russian aggression in Ukraine without consequence will only lead to more wars and impunity for Russian aggression against the rest of Europe.

O týden později pak stejná skupina uspořádala happening proti olympiádě v Pekingu. Je totiž ostudné, že se olympiáda už podruhé koná v komunistické totalitní Číně.

📅 05.02. 2022

Si

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.